نماز جماعت

احکام نماز: مسئله 1486

مسئله 1486: مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‌خواند صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنود، ولی باید بیش از اندازه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1487

مسئله 1487: اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد کس

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1469

مسئله 1469: اگر مأموم غیر از تکبیره الاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد. ولی اگر آنها را بشنود، یا بداند امام چه وقت

ادامه مطلب »