نیت

احکام روزه: مسئله ۱۶۲۱

مسئله ۱۶۲۱: اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره عمدا تا نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد،

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۶۲۴

مسئله ۱۶۲۴: روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی‌تواند نیت روزه رمضان کند ولی اگر

ادامه مطلب »
Shopping Cart