چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

احکام نماز: مسئله 1090

مسئله 1090: سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و بعضی از مردم عوام که‌مقابل قبر امامان علیهم‌السلام پیشانی را به زمین می‌گذارند، اگر برای شکر خداوند متعال باشد،

ادامه مطلب »