چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است

احکام نماز: مسئله 1084

مسئله 1084: اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به‌واسطه سرما یا گرمای زیاد یا تقیه و مانند این‌ها نمی‌تواند بر آن سجده کند، باید

ادامه مطلب »