کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله ۱۷۳۵

مسئله ۱۷۳۵: اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

ادامه مطلب »
سبد خرید