کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله ۱۷۳۵

مسئله ۱۷۳۵: اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۷۲۲

مسئله ۱۷۲۲: اگر روزه‌دار دروغی را به خدا و پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نسبت دهد، کفاره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بنابر احتیاط بر او واجب می‌شود.

ادامه مطلب »
Shopping Cart