1 - منفعت کسب

احکام خمس: مسئله ۱۸۷۲

مسئله ۱۸۷۲: انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله ۱۸۵۸

مسئله ۱۸۵۸: اگر از منفعت کسب پیش از فرا رسیدن زمان خمس، اثاثیه‌ای برای منزل و یا وسایلی برای عیالات خود بخرد چنانچه در بین سال احتیاجش و یا احتیاج

ادامه مطلب »