6- اسلام

احکام طهارت: مسئله 207

مسئله 207: اگر کافر شهادتین بگوید؛ یعنی بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه‌ُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه‌» مسلمان می‌شود و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 209

مسئله 209: اگر کافر شهادتین بگوید وانسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه پاک است، ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد.

ادامه مطلب »