2491- دعا 55 > آداب ابتدای دعا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. در جلسۀ گذشته بحث ما به اینجا رسید که یکی از آداب دعا این است: بعد از آنکه دعا تمام شد، انسان […]

2491- دعا 55 > آداب ابتدای دعا ادامه مطلب »