اخلاق ربانی

1798- نفاق 23

ستون‌های نفاق در روایتی از امام‌علی (سلام‌الله علیه) روایتی را در اصول کافی، در همان باب نفاق، کلینی (رحمه‌الله علیه) مسنداً نقل می‌کند. در این روایت امام‌علی (سلام‌الله علیه)، ارکان

1798- نفاق 23 ادامه مطلب »

سبد خرید