2480- دعا 44 > اسرار و اعلان در دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. گفته شد: اوّل، تمجید از حق تعالی قبل از دعا. دوّم، خداوند را به اسمای حسنایش خواندن و […]

2480- دعا 44 > اسرار و اعلان در دعا ادامه مطلب »