۲۴۸۰- دعا ۴۴ > اسرار و اعلان در دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. گفته شد: اوّل، تمجید از حق تعالی قبل از دعا. دوّم، خداوند را به اسمای حسنایش خواندن و …

۲۴۸۰- دعا ۴۴ > اسرار و اعلان در دعا ادامه مطلب »