2471- دعا 35 > افضلیت کثرت دعا بر قرآن

بحث ما راجع‌به دعا بود و اینکه ماه مبارک رمضان به تلاوت قرآن و قرائت دعاهای مأثوره را که از ائمه رسیده است، بخواند، اختصاص دارد. در جلسۀ گذشته مطرح […]

2471- دعا 35 > افضلیت کثرت دعا بر قرآن ادامه مطلب »