انسان و آزمایش الهی

۱۷۰۱- انسان و آزمایش الهی ۷

زیربنای آزمایش الهی آزمایش همیشگی بحث ما راجع‌به آزمایش‌های الهی است. دنیا؛ یعنی عالم مادّه و طبیعت، نشئۀ آزمایش‌های الهی نسبت‌به انسان است. هیچ انسانی در این آزمایش‌ها استثنا نشده …

۱۷۰۱- انسان و آزمایش الهی ۷ ادامه مطلب »

سبد خرید