تربیت در محیط آموزشی

۲۶۵۲- غیرت مؤمن ۱۸ > تربیت در محیط آموزشی ۴

بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن و گرفتن بود. گفتیم تربیت، از «غیرت» نشئت می‌گیرد. انسان به‌طور معمول و غالباً در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی …

۲۶۵۲- غیرت مؤمن ۱۸ > تربیت در محیط آموزشی ۴ ادامه مطلب »

۲۶۵۱- غیرت مؤمن ۱۷ > تربیت در محیط آموزشی ۳

بحث ما راجع‌به تربیت و به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. گفتیم که تربیت، از «غیرت» نشئت می‌گیرد. غالباً انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، شغلی و رفاقتی روش …

۲۶۵۱- غیرت مؤمن ۱۷ > تربیت در محیط آموزشی ۳ ادامه مطلب »

۲۶۵۰- غیرت مؤمن ۱۶ > تربیت در محیط آموزشی ۲

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به موضوع «تربیت» بود که از غیرت نشئت گرفته و به‌معنای روش گفتاری و رفتاری دادن می‌باشد. گفتیم که انسان غالباً در چهار محیط …

۲۶۵۰- غیرت مؤمن ۱۶ > تربیت در محیط آموزشی ۲ ادامه مطلب »

۲۶۴۹- غیرت مؤمن ۱۵ > تربیت در محیط آموزشی ۱

تربیت در محیط آموزشی معرّفی محیط‌های تربیتی بحث ما تا به اینجا، راجع‌به موضوع تربیت فرزند در محیط خانواده بود. در ابتدای این بحث عرض کردیم که محیط خانواده یکی …

۲۶۴۹- غیرت مؤمن ۱۵ > تربیت در محیط آموزشی ۱ ادامه مطلب »

سبد خرید