تربیت در محیط آموزشی

2652- غیرت مؤمن 18 > تربیت در محیط آموزشی 4

بحث ما راجع‌به تربیت به‌معنای روش رفتاری و گفتاری دادن و گرفتن بود. گفتیم تربیت، از «غیرت» نشئت می‌گیرد. انسان به‌طور معمول و غالباً در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی […]

2652- غیرت مؤمن 18 > تربیت در محیط آموزشی 4 ادامه مطلب »

سبد خرید