2132- محاسبه و مرابطه حق نسبت به عبد و توفیق الهی 55

مروری بر مباحث گذشته در جلسات گذشته گفتیم که سازندۀ اصلی انسان خداوند است و دنیا هم که «دارالتربیۀ الهیّه» است، نشئه‌ای است که خداوند برای سازندگی انسان‌ها قرار داده […]

2132- محاسبه و مرابطه حق نسبت به عبد و توفیق الهی 55 ادامه مطلب »