۲۱۱۰- هجرت کبری، جهاد صغری ۱۱

هجرت عام و هجرت خاص تقسیم‌بندی دیگری که در باب هجرت هست، تقسیم آن به «هجرت عام» و «هجرت خاص» است. هجرت عام نسبت به جمیع موجودات عالم است و …

۲۱۱۰- هجرت کبری، جهاد صغری ۱۱ ادامه مطلب »