2487- دعا 51 > حالت تضرّع در دعا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. در جلسۀ گذشته گفتیم: یکی از آداب دعا که در آیات و روایات وارد شده، این است که با حالت تضرّع باشد. […]

2487- دعا 51 > حالت تضرّع در دعا ادامه مطلب »