حرص

231- حرص 5

راه علاج حرص از دو طریق علمی؛ توجه به حرص که از جنود جهل و شیطان است؛ توجه به مبتلایان حرص؛ ضربه زدن به بعد معنوی؛ راه عملی میانه روی و پرهیز از اسراف و تبذیر

230- حرص 4

راه علاج حرص از طریق علمی؛ توجه به ریش‌های حرص از قبیل آتیه نگری و حس رقابت و فقدان یقین و وسعت رزق

سبد خرید