حلم

60- حلم 1

راه‌های حصول حلم: موارد احتیاج به حلم: تفاوت کف غضب (پیشگیری از هیجان) و کظم غیظ (خاموش کردن هیجان)

سبد خرید