خوف

۳۴- خوف ۴

سه قسم شناخت: ۱-تقلیدی ۱-علمی ۳-کشفی؛ بالاترین خوف خشیت است؛ خوف‌های ممدوح: ۱-عقوبت در دنیا ۲-سکرات موت ۳-تاریکی قبر ۴-حساب در قیامت

سبد خرید