درسی از حرکت امام حسین (ع)

۲۷۵۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۴

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. خطبه سه بخش داشت که ما …

۲۷۵۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۴ ادامه مطلب »

۲۷۵۰- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۳

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. که خطبه را من به سه …

۲۷۵۰- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۳ ادامه مطلب »

۲۷۴۹- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۲

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) برای گروه خاصّ _یعنی از صحابه و تابعین_ تقریباً دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا …

۲۷۴۹- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۲ ادامه مطلب »

۲۷۴۸- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۱

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در مِنا حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا ایراد فرموده بودند. عرض کردم که این خطبه …

۲۷۴۸- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۱ ادامه مطلب »

۲۷۴۷- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۰

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبۀ شریفه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری یعنی دو سال تقریباً قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. عرض …

۲۷۴۷- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۴۰ ادامه مطلب »

۲۷۴۶- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۹

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبۀ امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که در سال ۵٨هجری و در مِنا ایراد فرمودند. خطبه را ما به سه بخش تقسیم کردیم. جلسۀ …

۲۷۴۶- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۹ ادامه مطلب »

۲۷۴۵- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۸

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری در مِنا برای گروهی از صحابه و تابعین ایراد فرمودند که دارای سه بخش …

۲۷۴۵- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۸ ادامه مطلب »

۲۷۴۴- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۷

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری در مِنا برای گروهی از صحابه و تابعین ایراد فرمودند. عرض کردم که دارای …

۲۷۴۴- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۷ ادامه مطلب »

۲۷۴۳- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۶

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام و حرکت امام‌حسین (سلام‌الله علیه) و خطبه‌ای بود که حضرت در سال ۵٨هـجری در بین اصحاب پیغمبر (صلّ‌الله علیه و آله و …

۲۷۴۳- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۶ ادامه مطلب »

۲۷۴۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۴

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام و حرکت امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که گفته شد حرکتی هدفمند بود و هدف آن‌هم بقای اسلام بود. حضرت برای این قیامشان، …

۲۷۴۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۴ ادامه مطلب »

۲۷۴۰- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۳

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که گفته شد قیامی هدفمند و حساب شده بود و امام‌حسین (سلام‌الله علیه) دقیقاً به همان چیزی که …

۲۷۴۰- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور ۳۳ ادامه مطلب »

سبد خرید