۲۴۸۹- دعا ۵۳ > دست کشیدن بر صورت بعد از دعا

بحث ما راجع‌به آداب دعا بود. در جلسۀ گذشته مطرح کردم: یکی از آداب، حالت تضرّع در دعاست که در آیات شریفه و روایات ما آمده بود که اظهار فروتنی، …

۲۴۸۹- دعا ۵۳ > دست کشیدن بر صورت بعد از دعا ادامه مطلب »