2474- دعا 38 > دعا و اسماء و صفات الهی

مروری بر مباحث گذشته در جلسه گذشته بحثی راجع‌به دعا داشتیم که یکی از آثار دعا، قُرب الی الله تعالی است. بیان کردم که این بستگی به حالت داعی دارد […]

2474- دعا 38 > دعا و اسماء و صفات الهی ادامه مطلب »