دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟

2191- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 13

معانی متفاوت تدیّن گفتیم که دین مجموعه‌ای است از باورها، به‌علاوۀ بایدها و نبایدهایی که از آن باورها نشأت می‌گیرد. در اینجا می‌خواهم بین «دین‌دار شدن» و «دین‌داری کردن» تفکیک […]

2191- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 13 ادامه مطلب »

2190- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 12

عوامل استواری و تزلزل ایمان ورع و تقوا، عامل استواری ایمان در دل در این جلسه به چند مطلب اشاره می‌کنم. اوّل، اینکه گفتیم دو چیز موجب می‌شود ایمان متزلزل

2190- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 12 ادامه مطلب »

2189- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 11

رابطۀ درجات ایمان با مراتب محبّت جلسۀ گذشته عرض کردم که تعلّق قلبی به بیان الهی آن‌گاه حاصل می‌شود که قلبِ انسان به خدا تعلّق داشته باشد؛ یعنی اگر کسی

2189- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 11 ادامه مطلب »

2188- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 10

معیار سنجش ایمان گفتیم که «دین» بیان صادره از مقام ربوبی است و «ایمان» عبارت‌است از: تعلّق قلب به دین. تعلّق قلب به بیان صادره از حق‌تعالی، آن‌گاه حاصل می‌شود

2188- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 10 ادامه مطلب »

2187- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 9

ایمان دارای درجات و مراتب است آیا ایمان کم و زیاد می‌شود؟ گفتیم دین، مجموعه‌ای از اصول و فروع است که به‌وسیلۀ انبیاء (علیهم‌السّلام) به ابنای بشر ابلاغ می‌شود. دین

2187- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 9 ادامه مطلب »

2186- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 8

وظیفۀ شخصی و شخصیّتی انبیاء و اولیاء (علیهم‌السّلام) در قبال دین وظایف سه‌گانۀ انبیای الهی (علیهم‌السّلام) در قبال دین پیامبران صاحب شریعت از دو حیث وظایفی دارند: یکی از حیث

2186- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 8 ادامه مطلب »

2185- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 7

دین خدا، دین حضرات معصومین (علیهم‌السّلام) است در جلسۀ گذشته روایتی را از حضرت عبدالعظیم (علیه‌السّلام) نقل کردم که ایشان دینشان را به امام هادی (سلام‌الله علیه) عرضه کردند و

2185- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 7 ادامه مطلب »

2184- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 6

مروری بر مباحث گذشته انبیاء (علیهم‌السّلام)، «علّت محدثۀ دین» و اولیاء (علیهم‌السّلام)، «علّت مبقیۀ دین» هستند گفتیم که وظیفۀ انبیای الهی (علیهم‌السّلام)، «برپاداشتن دین» و وظیفۀ اولیای خدا (علیهم‌السّلام) «نگاهداری

2184- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 6 ادامه مطلب »

2183- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 5

مروری بر مباحث گذشته جلسۀ گذشته گفتم که ایمان یک حقیقت واحده است؛ گرچه این حقیقت دارای مراتب است و از نظر اصطلاح فلسفی «مقول به تشکیک» است و شدّت

2183- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 5 ادامه مطلب »

2182- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 4

مروری بر مباحث گذشته ایمان و اسلام حقیقی گفتیم که، «ایمان»، همان «اسلام حقیقی» است و با هم فرقی ندارند. این دو تعبیر، در آیات و روایات به دو منظور

2182- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 4 ادامه مطلب »

2181- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 3

مروری بر مباحث گذشته عرض کردم که حرکت و قیام امام حسین (سلام‌الله علیه) برای برپا نگاه‌داشتن دین حق بود. حقیقت دین هم به‌طور خلاصه یک امر مُرکّب از اصول

2181- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 3 ادامه مطلب »

2180- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 2

مروری بر مباحث گذشته دین، مرکّب از اصول و فروع عرض کردم که «دین» حقیقتی مُرکّب از «باورها و باید و نبایدها» است؛ به‌تعبیر ساده‌تر، مجموعه‌ای از «امور اعتقادی و

2180- یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) > دین چیست؟ دیندار کیست؟ ایمان چیست؟ مؤمن کیست؟ 2 ادامه مطلب »

سبد خرید