2476- دعا 40 > روش­های به کارگیری وسیله در دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا بود. گفته شد: اموری در دعا باید در نظر گرفته بشوند که در اجابت نقش دارند. اوّل، مسئلۀ تمجید خداوند قبل از […]

2476- دعا 40 > روش­های به کارگیری وسیله در دعا ادامه مطلب »