شب قدر

1838- شب قدر > امضای امور اندازه گیری شده

﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیماً﴾[1] مروری بر مباحث گذشته بحث ما در لیالی قدر این بود که در روایت آمده بود: شب […]

1838- شب قدر > امضای امور اندازه گیری شده ادامه مطلب »

1836- شب قدر > ثبت و ضبط و اندازه گیری امور یکسال

﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیماً﴾[1] مروری بر مباحث گذشته در جلسۀ شب نوزدهم روایتی نسبت‌به لیالی قدر، سه شبِ نوزدهم، بیست و یکم و

1836- شب قدر > ثبت و ضبط و اندازه گیری امور یکسال ادامه مطلب »

1834- شب قدر > عظمت، توبه، مغفرت الهی در آن

﴿وَمن یَعْملْ سوءًا اَوْ یظلِمْ نَفسهُ ثُمَّ یَسْتغفِر اللّٰهَ یَجدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحیمًا﴾.[1] موضوع بحث: روایات ماه رمضان و شب قدر بحث من در این سه شبی که معروف به لیالی

1834- شب قدر > عظمت، توبه، مغفرت الهی در آن ادامه مطلب »

سبد خرید