2482- دعا 46 > صلوات در دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. شرایطی را که در باب دعا مطرح بود بیان کردم که عبارت بودند از: قبل از دعا تمجید، […]

2482- دعا 46 > صلوات در دعا ادامه مطلب »