2493- دعا 57 > طلب راحتی در دنیا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. در ابتدایی که انسان می‌خواهد شروع به دعا بکند و در انتهای آن -از نظر قولی و فعلی- چه کاری انجام دهد. […]

2493- دعا 57 > طلب راحتی در دنیا ادامه مطلب »