2485- دعا 49 > عصیان و اجابت نشدن دعا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. در جلسات گذشته بیان کردم که برخی از آداب دعایی که در روایات داریم، عبارت است از: انسان قبل از آنکه بخواهد […]

2485- دعا 49 > عصیان و اجابت نشدن دعا ادامه مطلب »