2478- دعا 42 > عناوین عامّه و خاصّۀ افراد در اجابت دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا بود. شرایطی را مطرح کردیم که از آیات و روایات به دست می‌آوریم که قبل از دعا، تمجید حق تعالی، بعد هم […]

2478- دعا 42 > عناوین عامّه و خاصّۀ افراد در اجابت دعا ادامه مطلب »