910- عید سعید غدیر:

شناخت و فضیلت حضرت علی (علیه السلام)