516- غرور 22 (فطانت)

فطانت یکی از راه‌های پیشگیری از غرور

516- غرور 22 (فطانت) ادامه مطلب »