قلب

۱۵۱۶- قلب ۲۸

چهار تذکر: شناسایی قلب ومراقبت از آن در تعلقات مادی؛ تاثیر محیط بر قلب متوسطین از مومنین؛ تغذیه قلوب با انجام واجبات و مستحبات در صورت آماده بودن دل؛ سعی بر صوم داریم

سبد خرید