2138- مرابطه، فضای پنجم جامعه 61

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. عرض کردم همان‌طور که انسان وظیفه دارد خودسازی کند، وظیفه دارد دیگران را هم بسازد. گفتیم که غالباً چهار […]

2138- مرابطه، فضای پنجم جامعه 61 ادامه مطلب »