ذکر مصیبت حضرت رسول اکرم (ص)

یا زهرا! دو ماه این مردم برای فرزندت امام‌حسین(علیه السلام) عزاداری کردند و دیشب برای امام‌حسن (علیه السلام) و برای پدرت عزاداری کردند؛ یقین دارم که امشب ما را دست …

ذکر مصیبت حضرت رسول اکرم (ص) ادامه مطلب »