فصل دوم: احرام > واجبات: مسئله ۱۳۵

مسئله ۱۳۵: اگر نتواند یاد بگیرد یا وقت یاد گرفتن نباشد و با تلقین هم نتواند بگوید احتیاط آن است که بهر نحو که می‌تواند بگوید، و ترجمه‌اش را هم بگوید، و بهتر آن است که علاوه بر آن نایب هم بگیرد، و اگر کسی جاهل مقصر باشد یعنی می‌توانسته یاد بگیرد ولی یاد نگرفته است بنا بر احتیاط واجب نایب هم بگیرد.

اشتراک
ایمیل برای
guest
0 نظر
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x
Shopping Cart