مسجد جامع

احادیثی که معظم له در بین نماز ظهر و عصر در شبستان مسجد جامع بازار تهران بیان می‌کردند.

سبد خرید