ذکر مصیبت امام حسن مجتبی (ع)

شاید مثل امروزی بوده وقتی جناده می‌آید خدمتش تقاضای موعظه‌ می‌کند که خوب موقعی است و حال منقلب است. «یابن رسول الله عِظنی» پسر پیغمبر مرا موعظه کن پند بده. …

ذکر مصیبت امام حسن مجتبی (ع) ادامه مطلب »