حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

سختی شام

ذکر توسل کاروان اسرا در شام