مصلح غیور

۲۵۹۲- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور ۱۲

«غیرت» از دیدگاه اهل معرفت اینجا در مورد غیرت از منظر اخلاقی صحبت کردیم. حالا می‌خواهیم وارد بحث عرفانی شویم. اهل معرفت نیز غیرت را به عنوان یکی از منازل …

۲۵۹۲- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور ۱۲ ادامه مطلب »

۲۵۹۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور ۱۱

غیرت دینی از دیدگاه علمای اخلاق غیرت دینی «نفی‌یی» علمای اخلاق می‌گویند: غیرت بر دین، اهمّ امور است و معنایش این است که اوّلاً انسان دین‌دار، مانع آن شود که …

۲۵۹۱- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور ۱۱ ادامه مطلب »

سبد خرید